Archive for Desembre de 2010

notes de les versions 0.31, 0.32 i 0.33

17 Desembre 2010

He fet un constructor a carta per construïr-la a partir d’una icona
Quan es tira una carta s’afegeix a la basa actual

He fet guanyadorBaza que sigui public per cridar-lo des d’el controlador (a gestionarAccioCartai)
No és una bon idea, s’ha de fer un mètode i que es cridi internament

PASSEN COSES EXTRANYES:
De vegades es carrega al començar el 10B al tapet
Segons com es produeixen exceptions al tocar alguna carta (la 10, per exemple)

Controla qui guanya la baza.
ATENCIÓ: Una vegada s’acaba el dat, he de desconectar el últim nova basa

No funciona quan es tira un oro. He inicialitzat el trumfo a 4 per fer que sigui botifarra
De vegades surt un 10B a la 3 carta del tapet. Potser es pot soluciona posant a ma les que estaan a null
Hi ha un problema amb el trumfo: Bastos i espases estan al revés????

He fet un botó i un mètode per ordenar les cartes

//HAuria de ser private perquè s’hauria d’actualitzar desde dins, però tal com ho faig l’ha de cridar la controladora
public void actualitzaMarcadorDat() {

Posem el marcador i comprovem que funciona i el printa.
Versió 0.32: Funciona el marcador del dat

Per fi aconseguim posar la gui del que tira a primer plà!!!!

Acabem la partida amb un alert

A l’acabar el dat, s’ha d’apretar el botó nova basa (es podria acabar amb un temporitzador)

Anuncis